Logo

Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów - czy i jak się przygotować?

Date

Wednesday, March 3, 2021

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Opis webinaru:


26 listopada 2019 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa o sygnalistach), która wymaga od państw członkowskich Unii Europejskiej wdrożenia systemowej  osób informujących o naruszeniach prawa (tzw. sygnaliści). Implementacja wymogów dyrektywy m.in. do polskiego porządku prawnego ma nastąpić najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. W tym terminie m.in. wszystkie podmioty prawne sektora publicznego (dyrektywa umożliwia państwom członkowskim zwolnienie z tego obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników) objęte zostaną szeregiem obowiązków, do których przestrzegania będą obowiązane pod groźbą sankcji. Choć polski ustawodawca próbował uregulować niniejsze zagadnienie m.in. w projekcie ustawy o jawności życia publicznego oraz projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, to do tej pory sygnaliści w Polsce byli pozbawieni skutecznej, systemowej ochrony prawnej.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - z uwagi na charakter regulowanego obszaru - może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO. Mimo to zdecydowana większość podmiotów publicznych i prywatnych ma znikomą wiedzę w tym zakresie na niecały rok przed wejściem w życie ww. wymogów. 

Niniejszy webinar ma na celu wskazanie korzyści i ryzyk związanych z wdrażaniem systemów dla sygnalistów oraz uwrażliwienie na wieloaspektowość tego zagadnienia. Sposób wdrożenia i zarządzania systemem dla sygnalistów będzie decydował o jego skuteczności, a tym samym o bezpieczeństwie nie tylko sygnalistów ale także całej organizacji.

Uwaga! Ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność logowania w dniu wydarzenia. 
Presenter

Rafał Hryniewicz

Rafał Hryniewicz - certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Prelegent na wielu konferencjach, wydarzeniach poświęconych tematyce compliance, kontroli i audytu. Wieloletni menedżer zarówno w podmiotach sektora publicznego jak i prywatnego. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. - firmy informatyczno-doradczej, która jest producentem nowoczesnej platformy whistleblowingowej. Od 2018 r. dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. (największa polska jednostka certyfikująca) zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat służył Policji oraz służbach specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych i korupcyjnych.